Zmiany wprowadziła ustawa z 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 798) będąca realizacją poselskiego projektu, który poparło MSW. Zgodnie z obowiązującymi do dzisiaj regulacjami dzieciom poniżej 5. roku życia wydawane są paszporty tymczasowe z rocznym terminem ważności. Nowe przepisy nie zmieniają jednak wysokości opłat za wydanie dokumentu. Będą one wynosiły, tak jak do tej pory, 30 zł.

MSW przypomina, że paszporty wydawane dla dzieci od 5. do 13. roku życia ważne są również 5 lat. Natomiast małoletni, którzy ukończyli 13. rok życia, otrzymują paszporty z dziesięcioletnim terminem ważności.