Wszystkie szlaki są dostępne i oznakowane - mówi Łukasz Smetana z grupy krynickiej GOPR.

Reklama

Widoczność w niektórych miejscach będzie ograniczona do jednego kilometra. Ratownik górski przypomina, aby osoby wędrujące samotnie po szlakach miały ze sobą telefon komórkowy. Przed wyjściem w góry poinformujmy o tym fakcie znajomych czy rodzinę.