57 proc. turystów nie czyta umów przed decyzją o wyborze biura podróży, a tylko 7 proc. zdaje sobie sprawę, że na reklamację nieudanego wyjazdu ma 30 dni - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, powołując się na wyniki badania przeprowadzonego przed tegorocznymi wakacjami.

Reklama

Z informacji Urzędu Kontroli Konkurencji i Konsumentów wynika, że tylko 17 proc. konsumentów wie, gdzie można sprawdzić, czy biuro podróży działa legalnie. Wielu ankietowanych chciało takiej informacji szukać w Inspekcji Handlowej, Polskiej Organizacji Turystycznej, zamiast w Ministerstwie Sportu i Turystyki lub urzędzie marszałkowskim.

Z praktyki UOKiK wynika, że najczęściej turyści zwracają uwagę na cenę wyjazdu oraz standard hotelu. Tylko jedna czwarta badanych wiedziała, że rejestr klauzul niedozwolonych - to rejestr warunków, które nie powinny znaleźć się w umowie zawieranej z przedsiębiorcą. Aż 57 proc. respondentów nie wiedziało nawet o istnieniu takiego rejestru. Przedstawiciele UOKiK przypominają, że znajduje się w nim prawie 3,3 tys. postanowień, z których 995 związanych jest z turystyką.

Lepiej jest z wiedzą na temat zakresu reklamacji usług turystycznych. 51 proc. konsumentów wie, że kupując wycieczkę po obniżonej cenie, tzw. first albo last minute, ma możliwość składania reklamacji na takich samych zasadach, jak w przypadku usługę za pełną stawkę. UOKiK przypomina, że można reklamować także m.in. zgubiony bagaż, brak obiecanego widoku na morze, gorszy standard hotelu, a nawet hałas w nocy. W analizie umowy z biurem podróży bezpłatnie pomagają rzecznicy konsumentów.

Zachowania konsumenckie w okresie przedwakacyjnym 2012 r. zbadał dla UOKiK TNS Polska. Badania przeprowadzono w dniach 14-17 czerwca br. na grupie 1000 Polaków w wieku 15 i więcej lat.

W tym roku w ramach wspólnej akcji "Przed wakacjami - co warto wiedzieć?" już po raz trzeci 31 instytucji, urzędów i organizacji wspólnie informuje m.in. o bezpieczeństwie, prawach i obowiązkach związanych z urlopem wypoczynkowym. Poza UOKiK w akcji biorą udział m.in.: Komenda Główna Policji, Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, rzecznik ubezpieczonych, rzecznik praw dziecka.

Dodatkowo 4 lipca na większości stołecznych lotnisk w całej Europie odbędzie się druga edycja akcji "Dzień Pasażera", organizowanej przez Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). Na lotniskach w Warszawie oraz we Wrocławiu, na specjalnych stoiskach Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce, eksperci będą udzielać bezpłatnie porad prawnych. Akcję wspierają patronatem honorowym Komisja Europejska oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.