W tym roku majowe szaleństwo rozpoczęło się wyjątkowo wcześnie. Bilety na maj rezerwowane były nawet w grudniu ubiegłego roku - przyznaje Marko Brinkmann z internetowego biura podróży Tripsta.pl. - Podczas samodzielnej organizacji wyjazdu powszechną praktyką jest rezerwacja biletów na samolot już na trzy, cztery miesiące przed wyjazdem - dodaje.

Reklama

Za przelot, rezerwację hotelu lub wynajem samochodu warto zapłacić kartą kredytową. Dzięki tak zwanej opcji "chargeback" klient otrzyma zwrot pieniędzy, jeśli operator nie wywiąże się z umowy. Jak to działa?

W przypadku, gdy płacimy kartą i gdy dany pośrednik nie wywiązał się z oferowanej usługi, podróżujący może udać się do banku, który wydał mu kartę płatniczą i zgłosić pisemną reklamację, że dana usługa nie została zrealizowana, na przykład z powodu bankructwa danego przedsiębiorstwa. W przypadku niewykonania usługi (na przykład odwołanie lotu) należy załączyć bilet lotniczy i dokument z lotniska potwierdzający, że lot się nie odbył - wyjaśnia Jakub Michalski, prawnik z kancelarii Fortuna, Szczepaniak i Wspólnicy.

Bank po otrzymaniu takiego zgłoszenia ma obowiązek napisać do centrum rozliczeniowego, które prowadziło transakcję, by zwróciło pobrane od klienta pieniądze. A wtedy centrum obciąża rachunek pośrednika odpowiednią kwotą.

Jeśli ta operacja się powiedzie, klient z powrotem otrzyma środki na rachunek osobisty - dodaje Jakub Michalski.