Taką decyzję podjęło egipskie Ministerstwo Finansów. Obecnie trwają konsultacje pomiędzy resortem turystyki i Ministerstwem Finansów w sprawie możliwości odroczenia tej opłaty na pewien czas lub pozyskania niezbędnych funduszy z innych źródeł tak, aby turyści nie byli obciążani dodatkowymi kosztami.

Reklama

Do czasu zapadnięcia ostatecznej decyzji w tej sprawie, opłata obowiązuje i dotyczy wszystkich podróżujących na wyżej wymienionych lotniskach.