Zmiany wprowadzone przez rząd mają na celu ułatwienie wydawania wiz - podała białoruska agencja prasowa "Biełta". Jednak wymagania do otrzymania tych wiz pozostają takie same. Jeśli na przykład turysta chce otrzymać wizę na lotnisku w Mińsku, to musi za pośrednictwem białoruskiego biura podróży dostarczyć do punktu wizowego kilka dni przed przylotem umowę na udzielenie usług turystycznych. Jeśli ktoś chce otrzymać wizę służbową, to do punktu wizowego na lotnisku musi dostarczyć odpowiedni wniosek od białoruskiej firmy.

Reklama

W sytuacjach wyjątkowych - na przykład choroby czy śmierci osoby bliskiej - wiza będzie wyrabiana na lotnisku od razu po okazaniu niezbędnych dokumentów.

Przez ostatnich 12 miesięcy mieszkańcy państw, na których terenie znajdowały się białoruskie placówki konsularne, mogli wyrabiać wizy na lotnisku w Mińsku tylko w wyjątkowych przypadkach, np. śmierci osoby bliskiej.