Gdy lot został opóźniony, odwołany lub pasażerowi odmówiono wejścia na pokład samolotu nie trzeba załamywać rąk i płakać, lecz … wziąć kartkę papieru i zebrać od reszty pasażerów namiary. Wystarczy adres e-mail. Prawnicy przypominają brzydką zasadę "w kupie siła, która w tym przypadku sprowadza się do tego, że łatwiej i skuteczniej można dochodzić swoich praw na drodze pozwu zbiorowego. \

Reklama

Taka formuła budzi też większy respekt u nafaszerowanej w prawników linii lotniczej i – nie ma co ukrywać – jest też atrakcyjniejsza finansowo także dla naszego pełnomocnika. Podobnym nakładem sił, prawnik walczy o wiele wyższą stawkę dla siebie. Ważne, by na wstępie wyboru prawnika nie popełnić błędu. Należy przede wszystkim odrzucić oferty, które z góry zakładają wynagrodzenie za poradę. Na rynku można znaleźć takie kancelarie, które działają tylko w oparciu o prowizję z wypłaconego przez przewoźnika odszkodowania.

Kiedy należy nam się odszkodowanie i w jakiej formie?

1. W przypadku, gdy lot został opóźniony przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerowi:
- posiłki i napoje adekwatne do czasu oczekiwania, umożliwić wykonanie 2 rozmów telefonicznych, przesłania 2 wiadomości fax-em lub e-mailem.
- w przypadku, gdy wylot nastąpi następnego dnia, przewoźnik ma obowiązek zapewnić nocleg w hotelu (wraz z dojazdem do hotelu oraz transportem powrotnym na lotnisko).
- gdy opóźnienie wynosi powyżej 5 godzin i pasażer zrezygnuje z przelotu, przewoźnik ma obowiązek zwrócić należność za zakupiony bilet.


Pasażerowi przysługuje odszkodowanie pieniężne (od 250 do 600 EUR – w zależności od długości trasy) jeżeli w wyniku tego opóźnienia pasażer przybędzie do miejsca docelowego podróży co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu. Wspomniane odszkodowanie nie przysługuje w przypadku, jeżeli lot został opóźniony z przyczyn niezależnych od przewoźnika (np. złe warunki atmosferyczne).

2. W przypadku, gdy samolot zostanie odwołany pasażer ma prawo do:
- zwrotu (w terminie 7 dni) pełnego kosztu biletu lub zmiany planu podróży.
- jeżeli pasażer nie został na czas (do 14 dni przed wylotem) poinformowany o odwołaniu lotu lub został powiadomiony w okresie krótszym i przewoźnik jednocześnie nie zaproponował mu przelotu alternatywnego w czasie określonym przez właściwe przepisy, przysługuje mu odszkodowanie pieniężne (od 250 do 600 EUR – w zależności od długości trasy).
Wspomniane odszkodowanie nie przysługuje w przypadku, jeżeli lot odwołano z przyczyn niezależnych od przewoźnika (np. złe warunki atmosferyczne).


3. Odszkodowanie przysługuje pasażerowi także w przypadku, gdy linia lotnicza odmówi pasażerowi wejścia na pokład samolotu:
– przysługuje mu odszkodowanie (od 250 do 600 EUR – w zależności od długości trasy) oraz zwrot (w terminie 7 dni) pełnego kosztu biletu lub zmiana planu podróży.
- przewoźnik ma także obowiązek zaopiekować się pasażerem, czyli zapewnić mu posiłki i napoje adekwatne do czasu oczekiwania, umożliwić wykonanie 2 rozmów telefonicznych, przesłania 2 wiadomości fax-em lub e-mailem. W przypadku, gdy wylot nastąpi następnego dnia – przewoźnik ma obowiązek zapewnić nocleg w hotelu (wraz z dojazdem do hotelu oraz transportem powrotnym na lotnisko).

Co zrobić jeżeli przewoźnik nie wywiązał się ze swoich obowiązków?
- Należy złożyć do niego reklamację z powołaniem się na rozporządzenie Unii Europejskiej nr 261/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r.;
- Jeżeli linia lotnicza nie odpowiedziała, bądź jej odpowiedź nie jest dla pasażera zadowalająca może on poskarżyć się do Komisji Ochrony Praw Pasażerów Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Do przesyłanej do Komisji skargi należy dołączyć:
a. kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika,
b. kopię odpowiedzi udzielonej przez przewoźnika na reklamację,
c. kopię potwierdzenia rezerwacji na dany lot.