Miński portal internetowy "Nawiny poinformował, że Białoruś jest jedynym państwem europejskim, który nie znalazł się w najnowszym rankingu konkurencyjności branży turystycznej. Zestawienie opublikowane przez Światowe Forum Ekonomiczne obejmuje 140 krajów.

Reklama

Z sąsiadów Białorusi najwyżej została oceniona Polska, która zajęła 42. miejsce. Najbardziej atrakcyjnym krajem dla turystów jest Szwajcaria.

Według niektórych ekspertów, barierą na drodze do rozwoju turystyki są wizy, które muszą wyrabiać obywatele zachodnich państw przy wjeździe na Białoruś. W roku ubiegłym kraj ten odwiedziło niecałe 120 tysięcy turystów, korzystających z usług biur podróży. Wśrd nich niemal 95 tysięcy to Rosjanie, którzy nie potrzebują białoruskich wiz.

Władze w Mińsku w ostatnich latach sporo inwestują w odnowę zabytków, modernizację ośrodków wypoczynkowych czy w agroturystykę. Jednak w branży turystycznej Białorusi trudno szybko nadrobić zaległości.