Rekomendacje Komisji nie są wiążące dla stolic, ale mają ułatwić im podejmowanie decyzji w skoordynowany sposób. W przypadku granic zewnętrznych zamykanie odbywało się w harmonijny sposób po ustaleniach w gronie państw członkowskich. Obecnie obowiązująca decyzja przewiduje, że do 15 czerwca granice zewnętrze UE są zamknięte dla podróży, które nie są niezbędne. Komisja proponuje, by przedłużyć ten termin, jednak nie o miesiąc, jak to miało miejsce wcześniej, ale do 30 czerwca.

Reklama

Biorąc pod uwagę, że sytuacja epidemiologiczna w niektórych krajach poza UE jest zła, Komisja nie proponuje ogólnego zniesienia ograniczeń podróży na tym etapie. Rekomenduje za to, by restrykcje były zniesione dla wspólnie wybranych przez państwa członkowskie krajów, w oparciu o zestaw zasad i obiektywnych kryteriów. Chodzi m.in. o sytuację zdrowotną, możliwość zastosowania środków ograniczających podczas podróży oraz wzajemność w uchylaniu zakazu podróżowania dla Europejczyków przez państwa trzecie.