W opiniach wyrażonych w badaniu nie ma większych rozbieżności w zależności od miejsca zamieszkania respondentów. Czy to na wsi, czy w mniejszych lub większych miastach, zdecydowana większość jest przeciw zamknięciu wszystkich miejsc noclegowych, a jedynie co piąta osoba jest za. Natomiast gdy spojrzeć z punktu widzenia wieku respondentów, to im młodsi badani, tym mniej zwolenników pełnego lockdownu. Przy średniej wskazań za lockdownem na poziomie 19 proc. wśród 18-24 latków takie zdanie miało jedynie 10 proc. osób - czytamy w komunikacie.

Reklama

Zgodnie z ogłoszonymi przez rząd zasadami luzowania obostrzeń, hotele będą mogły wrócić do działalności 8 maja, przy założeniu, że przyjmą gości na nie więcej niż połowę posiadanych miejsc oraz że nie będą otwierać restauracji, strefy wellness i spa.

Zaległości firm

Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK, w okresie 11 miesięcy od końca marca 2020 do końca lutego br. zaległości firm oferujących zakwaterowanie spadły o 60 mln zł (5,4 proc.) do 1,06 mld zł, ale liczba firm z problemami w obsłudze zobowiązań podwyższyła się o 112 do 1 775 podmiotów, wskazano także.

Przekraczające 1 mld zł zaległości hoteli, pensjonatów i kempingów są jednak znacznie wyższe niż gastronomii, która ma 715 mln zł przeterminowanych zobowiązań, czy turystyki, na której ciążą 102 mln zł - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie.

Badanie Quality Watch, metoda: CAWI wśród Polaków w wieku 18+ na reprezentatywnej próbie 1 115 osób. Termin realizacji: 16-19 kwietnia 2021 r.