Jak poinformował Artur Wiatr z tego parku, mimo srogiej tegorocznej zimy, te ptaki, jak również gęsi gęgawy, gęsi białoczelne, gęsi zbożowe i żurawie pojawiły się w typowym dla siebie terminie. Pierwsze skowronki widziano już w połowie lutego, pozostałe ptaki pojawiły się z końcem lutego.

Reklama

Pracownicy parku informują też o pierwszych szpakach i kosach. Nie widziano natomiast jeszcze bocianów białych. Artur Wiatr podkreśla jednak, że "apogeum" związane z wiosennymi wędrówkami i przelotami ptaków dopiero przed nami.

Zazwyczaj w ostatnim tygodniu marca i pierwszych dniach kwietnia nad Biebrzą można obserwować wielkie stada ptaków, które zatrzymują się tam na odpoczynek. To okazja, którą co roku wykorzystują ornitolodzy oraz miłośnicy przyrody z kraju i zagranicy, przyjeżdżający nad Biebrzę obserwować ptaki.

Woda na rozlewiskach Biebrzy powoli odmarza, sprzyjał temu ostatni tydzień z dodatnią temperaturą, a szybki odpływ wody hamują nocne przymrozki.

Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce. Zajmuje obszar ponad 59 tys. tys. hektarów w dolinie Biebrzy. Chroni m.in. największe w Polsce obszary bagienne. Jest ostoją wielu rzadkich gatunków ptaków, np. wodniczki i bataliona, ale też łosi.