Budynek, w którym w 1920 roku urodził się Karol Wojtyła, miał zyskać formalny status muzeum i dzięki temu mógłby otrzymywać wsparcie finansowe z budżetu państwa i z UE. Dom, odwiedzany przez prawie milion osób rocznie, wymaga pilnego remontu. Projekt przebudowy i modernizacji jest gotowy od prawie roku.

Reklama

Prace budowlane miały ruszyć jesienią ub. roku. Nie ruszyły, bo najpierw placówka musi mieć swój statut. Jego projekt został przygotowany w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. Teraz czeka na zatwierdzenie w ministerstwe kultury.