W piątek odbędzie się oficjalne otwarcie trasy. Dopuszczenie jej do ruchu turystycznego to kwestia najbliższych dni - zaznacza Marceli Ślusarczyk z Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. Za zwiedzanie jaskini będą pobierane opłaty.

Reklama

Położona na terenie rezerwatu Góra Zborów w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Jaskinia Głęboka została odkryta w 1942 r., podczas eksploatacji wapienia w obrębie nieczynnego od kilkudziesięciu lat niewielkiego kamieniołomu w pobliżu miejscowości Podlesice. Wszystkie jej korytarze mają około 160 metrów, do zwiedzania udostępniono 2/3 z nich.

Ślusarczyk podkreśla, że choć w woj. śląskim jest około 700 jaskiń, żadna z nich - poza Głęboką - nie jest otwarta dla turystów. Do pozostałych mogą wchodzić tylko speleolodzy. Mimo to, bardzo często dochodzi do łamania zakazów, a czasem - dewastacji jaskiń. "Jaskinie udostępnia się do zwiedzania po to, by chronić inne, dużo cenniejsze" - zaznaczył Ślusarczyk.

Po raz pierwszy Jaskinia Głęboka była przystosowywana dla turystów w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Zbudowane wtedy schodki i poręcze po latach uległy jednak niemal całkowitemu zniszczeniu. W marcu 2009 r. jaskinię zamknięto dla ruchu turystycznego ze względów bezpieczeństwa - doszło w niej do zawału skał, uniemożliwiającego zwiedzanie.

W ocenie Ślusarczyka, do złego stanu jaskini przyczyniła się zarówno natura, jak i turyści. Aby umożliwić bezpieczne zwiedzanie rozpoczęto realizację projektu "Utrwalenie efektów ekologicznych związanych z udostępnieniem Jaskini Głębokiej na Górze Zborów". Właśnie zakończono prace, które polegały na zabezpieczeniu jaskini. Wykonano m.in. stabilizację bloku skalnego nad wejściem i zabezpieczono strop nad betonowymi schodami. Powstała także śluza wejściowa z przepustami dla nietoperzy.

"Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do ochrony walorów przyrodniczych Jaskini Głębokiej - szaty naciekowej oraz fauny jaskiniowej: nietoperzy i rzadkiego gatunku pająka - sieciarza jaskiniowego, a także otoczenia jaskini" - zaznaczył Ślusarczyk.

Zwiedzanie jaskini ma być teraz kontrolowane. Po przeprowadzonych pracach wejście do jaskini będzie możliwe tylko przez otwór północny i tylko z przewodnikiem. Za wejście do jaskini przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej będą pobierali opłaty. Dorośli będą płacić za wstęp prawdopodobnie dwa złote, dzieci - złotówkę.

Udostępnienie do ruchu turystycznego Jaskini Głębokiej zostało dofinansowane ze środków Fundacji EkoFundusz w ramach projektu realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. Inwestycję wsparł też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. Projekt techniczny prac wykonali specjaliści z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.