"Mam nadzieję, że podczas tegorocznych wakacji przeżyjecie wiele pięknych dni, spotkacie samych dobrych ludzi, będziecie mieli możliwość oddawać się swym pasjom i rozwijać zainteresowania. Nie powinien to jednak być czas beztroski. Nie możecie zapomnieć, że lato to również okres, kiedy jesteście narażeni na wiele niebezpieczeństw" - przypomina rzecznik.

Reklama

Apeluje przy tym do dzieci, aby, bawiąc się i wypoczywając, nie zapominały o zasadach bezpieczeństwa. "Tylko bezpieczne wakacje mogą być radosne i udane. Pamiętajcie, że radość i zabawa nie mogą oznaczać bezmyślności" - podkreśla Michalak. W przededniu zakończenia roku szkolnego RPD radzi rodzicom, w jaki sposób zadbać, by dziecko było bezpieczne podczas wakacji.

Przypomina, że rodzice mają prawo sprawdzić wiarygodność organizatorów kolonii i obozów. W serwisach internetowych kuratoriów oświaty zamieszczane są informacje o zgłoszonych na danym terenie placówkach wypoczynku i ich organizatorach, można też skorzystać z bazy danych prowadzonej przez resort edukacji na stronie http://wypoczynek.men.gov.pl.

RPD przypomina, co robić w razie choroby dziecka podczas wakacyjnego wyjazdu. "Dzieci i młodzież, posiadające obywatelstwo polskie mają - do ukończenia 18 roku życia - zagwarantowane prawo do świadczeń zdrowotnych. Rodzice lub opiekunowie, wyjeżdżając na urlop, powinni pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu, będącego potwierdzeniem ich prawa do świadczeń - podstemplowanej legitymacji ubezpieczeniowej, druku RMUA albo aktualnego odcinka emerytury czy renty. W sytuacjach nagłych brak dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń nie może być podstawą odmowy udzielenia świadczenia" - podkreśla rzecznik.

Radzi, by przed wyjazdem dziecka na kolonie albo obóz starannie wypełnić tzw. kartę zgłoszenia i podać w niej najważniejsze informacje o stanie zdrowia dziecka: czy istnieje konieczność stałego przyjmowania leków (jakich, kiedy, jak mają być przechowane), czy dziecko miewa omdlenia, krwawienia z nosa, alergie, chorobę lokomocyjną etc.

Czytaj dalej >>>"Należy pamiętać - a gdy dziecko wyjeżdża bez rodziców, przekazać mu tę wiedzę - o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa zdrowotnego podczas wyjazdów" - podkreśla rzecznik. Przypomina m.in., że dziecko może się kąpać tylko w miejscach bezpiecznych, takich jak baseny, wyznaczone kąpieliska, że nie należy kąpać się po posiłku, nie wolno skakać na główkę, że w celu uniknięcia udaru słonecznego niezbędna jest ochrona głowy i racjonalne korzystanie z kąpieli słonecznych. RPD przypomina, że po wycieczkach do lasu należy obejrzeć ciało dziecka w celu sprawdzenia, czy nie ma na skórze kleszcza, że podczas wycieczki w góry lub do lasu dziecko powinno mieć na nogach zakryte obuwie, a jeśli jednak zdarzy się np. ukąszenie przez żmiję, należy jak najszybciej zgłosić się z dzieckiem do lekarza, który poda surowicę.

Rzecznik radzi także, by uważać na nieświeże, skwaszone, czy ponownie zamrożone produkty (np. lody) z powodu zagrożenia biegunką czy salmonellą. "Niezależnie od tego, czy dziecko wyjeżdża na wakacje, czy zostaje w domu, rodzice powinni interesować się tym, jak spędza ono wolny czas. Należy je nauczyć zarówno bezpiecznego korzystania z internetu w domu i upewnić się, że nasz komputer jest odpowiednio skonfigurowany oraz zabezpieczony, jak i właściwego zachowania podczas przypadkowych, wakacyjnych spotkań z ludźmi, którzy nie zawsze mają dobre intencje" - przypomina RPD.

"Warto też wykorzystać wakacje, by z dziećmi spędzać jak najwięcej czasu: nawet krótka wycieczka rowerowa czy wspólne obejrzenie filmu jest niezwykle ważne dla budowania właściwych relacji między dzieckiem a rodzicami" - dodaje Michalak. Więcej informacji o zasadach bezpieczeństwa, o których pamiętać powinni i rodzice, i dzieci, można znaleźć na stronach internetowych kampanii organizowanych i współorganizowanych przez RPD, m.in. www.stoppedofilom.pl, www.plytkawyobraznia.pl.