Czy wiesz, gdzie na świecie znajduje się najgłębiej położona trasa turystyczna kopalni węgla kamiennego? Zabytkowa kopalnia Guido, będąca częścią Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, daje możliwość odbycia prawdziwej podróży do wnętrza Ziemi i historii kopalnictwa. W muzeum można poznać także kulturę górników – od unikatowej sztuki rzeźby w węglu przez instrumenty muzyczne po etnograficzne zbiory utrwalające życie codzienne robotników kopalni i ich rodzin. Środki z Funduszy Europejskich umożliwiły muzeum realizacje takich projektów jak rewitalizacja Sztolni „Królowa Luiza” (najdłuższej w Europie) czy otwarcie dwóch nowych wystaw i zapewnienie współpracy z nowo powstałym Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.
Reklama
Ciekawiej, nowocześniej i dostępniej
Muzeum w Zabrzu to jeden z przykładów instytucji wspartych dofinansowaniem z Programu Infrastruktura i Środowisko. Z pomocy korzystają liczne miejsca związane z kulturą, takie jak teatry, muzea czy domy kultury. Dla odbiorców kultury oznacza to szerszą ofertę proponowanych atrakcji, większą dostępność placówek czy nowoczesne wyposażenie otwierające nowe możliwości edukacyjne.
Z programu dofinansowywane są także projekty związane z ochroną zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Obiekty te są ważnym elementem tożsamości zarówno lokalnej, jak i narodowej. Przykładem może być Kopalnia Soli „Bochnia” ‒ Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dzięki środkom z UE zabytkowe wyrobiska górnicze zostaną nie tylko zabezpieczone i zachowane dla przyszłych pokoleń. Inwestycja zakłada również przystosowanie ich do celów kulturalno-edukacyjnych. Uruchomienie nowej trasy zwiększy poziom bezpieczeństwa i komfortu dla zwiedzających.
Reklama
Poradnik dostępności dla sektora kultury
Kultura musi być dostępna dla każdego – niezależnie od ograniczeń poznawczych czy fizycznych. Jedną ze sfer wspieranych z Funduszy Europejskich jest zwiększanie tej dostępności. W przygotowaniu jest poradnik dla instytucji kultury informujący o aktualnych wymaganiach dostępności, a także proponujący przykłady rozwiązań, wskazówek oraz dobrych praktyk umożliwiających jej spełnienie. Warto śledzić stronę Programu Dostępność Plus, na której publikowane są informacje o realizowanych projektach.
Czytaj więcej: http://poiis.mkidn.gov.pl/
foto: materiały prasowe

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Autor: Jan Bugdalski