Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, konsulowie rozsiani po całym świecie zrobią co w ich mocy, by w razie kłopotów Polacy byli otoczeni opieką i pomocą. Oto niektóre szczegóły.

Reklama

Gdy stracimy dokumenty

Kiedy stracimy paszport lub inne dokumenty podróży, konsul może, po uprzednim potwierdzeniu tożsamości wydać paszport tymczasowy na powrót do kraju.

Gdy nas okradną

Gdy nas okradną z pieniędzy, konsul może:

- pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi lub znajomymi w Polsce

- w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić wnioskującemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto MSZ w Warszawie

- w szczególnych przypadkach udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Polski najtańszym środkiem transportu, o ile turysta zobowiąże się do zwrotu pożyczki po powrocie

Ale uwaga! Przekazywanie pieniędzy przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne ograniczone jest tylko do wyjątkowych sytuacji.

Co zatem robić w innych sytuacjach? Do zdecydowanej większości państw można przesłać pieniądze z Polski drogą bankową. Ponadto w kraju działają firmy świadczące płatne usługi transferu pieniędzy za granicę, które niemalże natychmiast po potwierdzeniu operacji wypłacają turyście za granicą równowartość kwoty wpłaconej w Polsce.

Reklama

Gdy mamy kłopoty z prawem

W przypadku zatrzymania lub aresztowania turysta ma prawo do kontaktu z konsulem. Przedstawiciel polskich władz zadba o to, aby obywatel Polski nie był traktowany gorzej niż obywatel państwa, w którym przebywa.

Na wniosek zatrzymanego konsul może:

- powiadomić rodzinę o aresztowaniu

- uzyskać od władz miejscowych i przekazać zainteresowanemu informację o powodach zatrzymania, przewidywanej w ustawodawstwie sankcji karnej za popełnienie zarzucanego czynu, czasie trwania procedury sądowej oraz ewentualnej możliwości zwolnienia, a także dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów (wyboru pełnomocnika musi dokonać sam zainteresowany)

- utrzymywać kontakt z zatrzymanym

Więcej ważnych porad dla turystów wyjeżdżających za granicę można znaleźć w specjalnym serwisie internetowym resortu spraw zagranicznych www.msz.gov.pl.