Akcja informacyjna "Lawinowe ABC" ma na celu propagowanie bezpiecznych zachowań zimą w górach i uświadamianie turystom istniejących zagrożeń.

Reklama

Jak poinformował Szymon Ziobrowski z TPN, wolontariusze będą informować turystów m.in. o tym, co należy robić, by uniknąć lawiny, co oznaczają poszczególne stopnie zagrożenia lawinowego. Będą także demonstrować działanie zestawów lawinowych, czyli detektora, sondy i łopatki oraz odpowiadać na pytania dotyczące zimowej turystyki górskiej.

Turyści otrzymają także naklejki propagujące akcję - mówi Ziobrowski.

Wolontariuszy TPN, którzy służyć będą turystom wiedzą i pomocą, będzie można spotkać w sobotę i niedzielę od rana do godziny 14 w czterech miejscach: przy wejściu do Dolin Chochołowskiej i Kościeliskiej oraz w Kuźnicach i na Palenicy Białczańskiej przy drodze do Morskiego Oka.

Akcję "Lawinowe ABC" od początku marca realizuje Tatrzański Park Narodowy we współpracy z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Motto akcji to "Stale ucz się gór. Załóż detektor. Weź sondę i łopatkę. Nie narażaj życia z miłości do gór".

Bezpośrednim bodźcem do przeprowadzenia akcji "Lawinowe ABC" stała się śmierć narciarki przysypanej przez lawinę śnieżną 19 lutego tego roku w rejonie Doliny Goryczkowej - miejscu uważanym przez wielu narciarzy za bezpieczne.

Akcja "Lawinowe ABC" realizowana będzie także w kolejnych sezonach zimowych. Jej organizatorzy utworzyli stronę internetową www.lawinoweABC.pl, która będzie regularnie aktualizowana. Na stronie można zapoznać się m.in. z aktualnym zagrożeniem lawinowym, poznać zasady bezpiecznego poruszania się w zimie po górach a także dowiedzieć się, jak zachować się podczas zejścia lawiny.

Władze TPN chcą także zorganizować lawinowe centrum treningowe, w którym turysta wspomagany przez wolontariuszy będzie mógł ćwiczyć posługiwanie się sprzętem lawinowym. W ramach akcji zostaną także wydane publikacje, w tym książki o tematyce lawinowej.