Jak poinformował dyrektor kaliskiego muzeum Jerzy Splitt, dzięki pracom zespołu naukowego, powołanego przez marszałków województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, zweryfikowano znajdujące się dotychczas na Szlaku miejscowości i pousuwano te, które się z nim bezpośrednio nie wiązały. Pozostaną one jedynie jako miejscowości towarzyszące. Zespół wojewodów podkreślił jednak, że zabytki i dobrze udokumentowane związki Wielkopolski z Piastami, to nie tylko Szlak z Poznania do Gniezna, ale także szereg innych miejscowości, które znajdują się w innych częściach tego regionu - wyjaśnił Splitt.

Reklama

Podał, że przedłużono Szlak już istniejący od Lubinia przez Poznań, Gniezno do Włocławka i wprowadzono drugi fragment szlaku od Klasztoru Cystersów w Łeknie przez Gniezno, Konin i Ląd nad Wartą do Kalisza. Zespół wybrał miejsca, zabytki i muzea, w których znajduje się dużo informacji dla turystów na temat piastowskiej Wielkopolski.

Grodzisko na Zawodziu pochodzi z okresu IX-XII wieku. Dzięki środkom UE, zrekonstruowano tutaj za ok. 6 mln zł m.in. przyziemie kolegiaty, drewniane chaty, pomosty i fragmenty umocnień z epoki pierwszych Piastów. UE uznała projekt Kaliskiego Grodu Piastów jako kluczowy w promocji dziedzictwa kulturalnego Europy.

Od IX do XIII wieku, na Zawodziu znajdowało się silnie ufortyfikowane centrum wczesnośredniowiecznego państwa. Była tu siedziba kasztelanii, ziemi i księstwa oraz władzy kościelnej. Położenie grodu na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych i komunikacyjnych zdecydowało o szybkim rozwoju miejscowego rzemiosła i handlu. Gród najbardziej rozwijał się w okresie panowania Mieszka III Starego, zwanego powszechnie "księciem całej Polski". Kaliską dzielnicę wspominał w 1106 r. Gall Anonim.

Muzeum należy do najstarszych tego typu placówek regionalnych w Polsce. Od 1958 r. znajduje się w nim skarb ze Słuszkowa, na który składa się m.in. najliczniejszy w kraju zbiór denarów Sieciecha. Liczne zbiory można oglądać w oddziałach muzeum: w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza, w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Lewkowie i w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie.

Reklama

Splitt poinformował, że w maju ukaże się folder o Szlaku Piastowskim i wprowadzonych zmianach.