Podjętą uchwałą radni znieśli zakaz prowadzenia punktów detalicznej sprzedaży alkoholu w rejonie klasztoru jasnogórskiego. Zakaz ten dotyczył dotąd okalających Jasną Górę ulic: 7 Kamienic, 3 Maja, Klasztornej, Oleńki, Wieluńskiej, części ulic św. Barbary, Kordeckiego, Wyszyńskiego, Kubiny oraz obszaru ograniczonego ulicami otaczającymi klasztor.

Reklama

Dotychczas sprzedaż napojów alkoholowych na tym terenie była możliwa wyłącznie w lokalach gastronomicznych. Autor przyjętej przez Radę uchwały w tej sprawie wskazał m.in. na składane przez różne podmioty (w tym te handlujące artykułami liturgicznymi) wnioski o umożliwienie sprzedaży alkoholu. Dotychczas rozpatrywano je odmownie.

Radni zdecydowali także o zniesieniu zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w niektórych innych częściach miasta, w tym na terenie miasteczka studenckiego.

Radni w swojej większości uznali, że przesłanki prohibicji wprowadzonej na tym terenie blisko dziewięć lat temu, ustąpiły i nie ma dalszej potrzeby ograniczania swobody prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza jeżeli uwzględnione zostaną - zgłaszane w czasie konsultacji społecznych - postulaty mieszkańców dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego - wyjaśnił rzecznik Urzędu Miasta w Częstochowie Wojciech Tutaj.

Częstochowska Rada uchwaliła też podwyżkę opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej, które mają obowiązywać od maja. Zgodnie z uchwałą cena jednorazowego biletu normalnego wyniesie 3 zł, zamiast - jak obecnie - 2,50 zł. Relatywnie nieznacznie mają wzrosnąć ceny biletów okresowych i elektronicznych, co ma zachęcić mieszkańców do korzystania z tej formy płatności za usługi miejskiego przewoźnika.