Ścieżka o długości 4 km jest częścią Geoparku Łuk Mużakowa. Przebiega między miejscowościami Nowe Czaple i Łęknica.

Reklama

Trasa pieszo-rowerowa została oznakowana po polsku oraz po niemiecku i obejmuje najciekawsze formy pokopalniane, które powstały w okolicach miejscowości Łęknica w wyniku działalności kopalni "Babina" - poinformował Damian Sandak z Nadleśnictwa Lipinki w Żarach.

Łuk Mużakowa to najlepiej zachowana morena czołowa na świecie, której bogactwem naturalnym są płytko zalegający węgiel brunatny, gliny ceramiczne oraz piasek kwarcowy, eksploatowane przez człowieka przez około 160 lat.

W wyniku długotrwałej działalności górniczej na tym terenie powstało pojezierze antropogeniczne z ponad 100 zbiornikami wodnymi różniącymi się barwą i kształtem.

Pojezierze to jest unikatowe w skali kraju. Oprócz poeksploatacyjnych zbiorników wodnych można także zobaczyć inne ciekawe twory tych terenów, jak profile oraz bieg wychodni węgla brunatnego, żelaziste źródełka, w których powstają naskorupienia czy też niespotykane formy erozyjne w obrębie zwałów pokopalnianych.

Reklama

Budowa ścieżki została wykonana w ramach projektu: Wspólna marka "Geopark Łuk Mużakowa" drogą do UNESCO. Projekt jest dofinansowany w 85 proc. przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

Zorganizowano także szkolenie dla przewodników, wydano folder i mapę, powstaje również strona internetowa poświęcona trasie geoturystycznej.

Łuk Mużakowa jest obiektem transgranicznym zlokalizowanym w Brandenburgii, Saksonii i w województwie lubuskim.