Ferie zimowe w szkołach przewidziano w tym roku w czterech terminach.

W poniedziałek, po dwutygodniowej przerwie, do nauki wracają uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i z zachodniopomorskiego, dla których ferie zaczęły się 29 stycznia. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki młodsi uczniowie – z klas I-IV szkół podstawowych – będą od poniedziałku uczyć się stacjonarnie w szkołach, a uczniowie starsi – z klas V-VIII szkół podstawowych i ze szkół ponadpodstawowych – będą uczyć się zdalnie.

Reklama

Ferie - w jakim województwie?

Uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego mieli ferie od 15 stycznia do 30 stycznia. Uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego – od 22 stycznia do 6 lutego. Młodsi uczniowie z tych siedmiu województw od zakończenia swoich ferii uczą się stacjonarnie, starsi uczą się zdalnie.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii w szkołach w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku ich termin w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów. Z tej reguły są wyłączone tylko woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego.

W ubiegłym roku ze względu na epidemię COVID-19 ferie zimowe były w jednym terminie w całym kraju, zaraz po przerwie świąteczno-noworocznej.

Reklama

Przedszkola są placówkami nieferyjnymi, pracują przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola lub rady rodziców. Oddział przedszkolny w szkole działa zgodnie z przepisami o przedszkolach publicznych. Dzieci, które korzystają w szkole z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym, mają prawo do opieki w trakcie całego roku szkolnego, z wyjątkiem przerw ustalonych w takim trybie jak w przypadku przedszkoli.

Następna przerwa w nauce w szkołach – na Wielkanoc – będzie od 14 do 19 kwietnia.