Jak poinformował mławski Urząd Miasta, oprócz porozumienia z wójtami czterech sąsiednich gmin, przez które będzie przebiegała nowa turystyczna trasa, zawarto też umowy o udzielenie dotacji celowej.

Nowy szlak turystyczny w Mławie

„Poszczególne gminy będą partycypowały w kosztach przedsięwzięcia o szacunkowej łącznej wartości 56 tys. zł. Udział finansowy gmin będzie proporcjonalny do długości poszczególnych odcinków szlaku położonych na ich terenie. Gminy zabezpieczyły w swoich budżetach na 2022 r. środki na realizację tego projektu” - przekazano we wtorkowym komunikacie.

Reklama

Jak wyjaśniono w informacji, „projektowany szlak turystyczny będzie przebiegał przez linię walk wrześniowych 1939 r. na terenie miasta Mława oraz gmin Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna”, a jego długość wyniesie ok. 51,3 km. Nowa trasa turystyczna planowana jest m.in. na terenie Nadleśnictwa Dwukoły, w oparciu o przebieg już istniejącego szlaku walk z września 1939 r., wyznaczonego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w latach 80. XX wieku.

W komunikacie zaznaczono, że w związku z zawartymi umowami o udzielenie miastu Mława dotacji celowych na realizację projektu pod nazwą „Utworzenie szlaku turystycznego na terenie gmin Mława, Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna”, po przekazaniu dotacji możliwe będzie rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy trasy. „Przewidujemy, że zadanie zostanie zakończone jeszcze w tym roku, a jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, nawet tego lata” - ocenił mławski Urząd Miasta.

Reklama

Szlak zostanie profesjonalnie oznaczony - pojawią się na nim tablice informacyjne poświęcone najciekawszym miejscom, powstanie też aplikacja mobilna z mapą szlaku oraz bazą wiadomości na jego temat.

We wrześniu 1939 r., po napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, Mława i jej okolice były miejscem intensywnych działań rozpoczynającej się II wojny światowej. Sama Mława, która była wówczas miastem granicznym, w wyniku niemieckiego nalotu bombowego została w 70 proc. zniszczona. Do historii przeszła również bitwa pod Mławą, która rozegrała się w dniach od 1 do 4 września 1939 r. Jest ona uważana za jedno z najważniejszych wydarzeń wojny obronnej Polski po napaści hitlerowskich Niemiec.

Zasadnicza część bitwy pod Mławą miała miejsce w rejonie miejscowości Uniszki Zawadzkie w gminie Wieczfnia Kościelna. Podczas walk żołnierze 20. Dywizji Piechoty, która wchodziła w skład Armii Modlin pod dowództwem gen. Emila Krukowicza-Przedrzymirskiego, toczyli walki z oddziałami niemieckiej 3. Armii dowodzonej przez feldmarszałka Georga von Kuechlera. Atakujące z terytorium ówczesnych Prus Wschodnich oddziały niemieckie, mające za zadanie jak najszybsze dotarcie do Warszawy, napotkały pod Mławą na silny opór oddziałów polskich - jednostki niemieckie dysponowały trzykrotną przewagę liczebną.

W walkach zginęło ok. 1,2 tys. żołnierzy polskich i 1,8 tys. niemieckich.

Bitwę pod Mławą upamiętnia m.in. odsłonięty w 1985 r. w Uniszkach Zawadzkich Pomnik Polskiego Piechura. Na okolicznych polach zachowała się część umocnień obronnych z września 1939 r., w tym bunkry.