Lista rzeczy, od których można się ubezpieczyć, jest długa. Sami decydujemy, o czym konkretnie ma mówić polisa. Oto, co znajduje się w ofercie firm ubezpieczeniowych:

- pokrycie kosztów leczenia i pomocy w podróży (leczenie osoby ubezpieczonej, które ulegnie wypadkowi albo zachoruje, a także jej transport do Polski, jak również pomoc przy organizacji takiej podróży. Ubezpieczenie to obejmuje także transport ciała osoby zmarłej. Podpisując polisę, warto poinformować ubezpieczyciela o wszelkich przewlekłych chorobach. Jeśli tego nie zrobimy, a z nimi będzie mieć związek choroba czy wypadek, możemy mieć problem z uzyskaniem pomocy. Ubezpieczyciel może bowiem stwierdzić, że zatailiśmy ważne informacje)

- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (chodzi o odszkodowanie w sytuacji, kiedy wypadek skończył się dla ubezpieczonego "trwałym uszczerbkiem na zdrowiu". Odszkodowanie przysługuje także rodzinie w sytuacji, gdy ubezpieczony umrze)

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy OC (firma ubezpieczeniowa bierze na siebie koszty szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego, czyli np. zniszczonych sprzętów hotelowych. Ochrona dotyczy także kosztów procesu sądowego)

- pokrycie kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego (warto zwrócić uwagę na zastrzeżenia w polisie, która często nie dotyczy np. kradzieży bagażu z samochodu zaparkowanego na niestrzeżonym parkingu albo nie obejmuje cennego sprzętu fotograficznego)

- pokrycie kosztów odwołania imprezy przed wyjazdem lub wcześniejszego powrotu czy anulowania pierwszego noclegu w hotelu (polisa pozwala na odzyskanie pieniędzy wpłaconych za udział w imprezie czy wyjeździe, z którego musimy zrezygnować).

Nieco inaczej wygląda leczenie w krajach Unii Europejskiej. Przed wyjazdem należy odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ. Pozwala ona otrzymać pomoc medyczną, ale tylko w nagłych wypadkach. Na jej podstawie nie przyjmie nas specjalista na planową wizytę, nie wyleczymy także zębów. Co ważne, Karta nie pokrywa kosztów transportu chorego, a także - jeśli jest taka konieczność - transportu ciała.