Trudne warunki atmosferyczne spowodowały opóźnienia przekraczające 60 minut w przypadku 82 z około 4000 pociągów pasażerskich korzystających każdego dnia z sieci zarządzanej przez spółkę PLK. Do godz. 20 na sieci trakcyjnej wystąpiły łącznie 123 usterki wywołane oblodzeniem, powodując utrudnienia w ruchu pociągów - powiadomiła spółka w rozesłanym do mediów komunikacie.

PLK uruchomiła 41 lokomotyw osłonowych oraz 70 pociągów sieciowych w celu zabezpieczenia sieci kolejowej. Zajmują się one przeciąganiem składów elektrycznych bądź strącaniem lodu z sieci trakcyjnej.

Zimowym utrzymaniem PLK obejmuje około 19 tysięcy kilometrów linii kolejowych.