Jak podała PAP rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, wejście na teren, który znajduje się w zarządzie Urzędu Morskiego w Gdyni nie jest już obwarowane zakazem. Jednak każdy, kto wchodzi na ten teren, robi to na własną odpowiedzialność - dodała.

Reklama

- Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w zakresie bezpieczeństwa własnego, jak i przeciwpożarowego. Zakaz wstępu oraz jego wygrodzenie zostały wprowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac z użyciem ciężkiego sprzętu przy wycince drzew i uprzątaniu pozostałości, ale również przy wcześniej prowadzonych pracach geologicznych w rejonach uczęszczanych przez ludność, stanowiących realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia - wyjaśniła.

Dodała, że trwa częściowy demontaż ogrodzenia w miejscach, gdzie przebiegają ścieżki piesze oraz rowerowa. Wygrodzona natomiast pozostanie wydma szara, znajdująca się w północnej części inwestycji.

Choć budowa jeszcze się nie zaczęła a wycinka lasu - jak podaje inwestor - odbywała się w ramach prac przygotowawczych, miejsce przyszłego przekopu już ściąga tłumy. - W ładną pogodę, patrząc na ilość zaparkowanych przy drodze samochodów sięgającą nawet kilkudziesięciu, można stwierdzić, że zainteresowanie jest bardzo duże - oceniła.

Najbliższe miesiące mogą być ostatnim, kiedy będzie można przejść po terenie planowanego kanału. Jak przypomniała Magdalena Kierzkowska zgodnie z decyzją środowiskową oraz z uwagi na okresy ochronne ptaków, prace w tym miejscu mogą rozpocząć się jednak najwcześniej w październiku.

Wyjaśniła, że w ramach przedsięwzięcia zaplanowano: budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, budowę kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz oznakowaniem nawigacyjnym, budynkami technicznymi, parkingami, punktem widokowym, oznakowaniem nawigacyjnym. Zbudowana zostanie sztuczna wyspa, tor wodny na Zalewie Wiślanym, przebudowany zostanie istniejący tor wodny na rzece Elbląg. Wybudowany zostanie most obrotowy nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, nowy odcinek drogi powiatowej wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Elbląg jak również drogi dojazdowe do obsługi nieruchomości oraz sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, robót instalacyjnych.

Przypomniała, że inwestycja znajduje się w granicach dwóch województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W granicach województwa pomorskiego w gminie Sztutowo oraz Krynica Morska zlokalizowana jest część przedsięwzięcia obejmująca budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, budowę toru wodnego w północnej części Zalewu Wiślanego (granica województw przecina środek Zalewu Wiślanego) oraz budowę sztucznej wyspy. W granicach województwa warmińsko-mazurskiego, w gminie Tolkmicko, zlokalizowana jest południowa część toru wodnego na Zalewie Wiślanym oraz w granicach gminy Elbląg i miasta Elbląga - tor wodny na rzece Elbląg z przyległymi terenami lądowymi.

Reklama

Urząd Morski w Gdyni wskazał kolejny termin otwarcia ofert na pierwszy etap budowy. To 22 maja. Program wieloletni pt. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" zakłada koszt inwestycji na poziomie 880 mln zł.