Polska posiada bardzo bogatą ofertę w zakresie turystyki medycznej, uzdrowiskowej oraz SPA i Wellness, aż 45 polskich miejscowości lub ich części, posiada status uzdrowiska - powiedział Bańka. Szacujemy, że ok. 205 mln dol. to wpływy z turystyki zdrowotnej - dodał.

Reklama

Jak zaznaczył prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk, aby umacniać pozycję polskich podmiotów gospodarczych oferujących usługi w zakresie turystyki prozdrowotnej, potrzebna jest szeroka ich promocja. Nasz kraj ma w tym obszarze ogromny potencjał, dysponujemy bowiem dobrze wykształconym i doświadczonym personelem medycznym, nasze ośrodki są bardzo nowoczesne a ceny konkurencyjne - dodał.

Andrzejczyk powiedział, że według szacunków POT "w ubiegłym roku ok. 150 tys. zagranicznych turystów przyjechało do Polski podreperować swoje zdrowie". Wiemy, że ten rynek będzie się rozwijał dynamicznie w następnych latach, bo od 2017 roku realizujemy w POT program "Go to brand" poświęcony turystyce medycznej, na realizację którego pozyskaliśmy 5 mln złotych ze środków unijnych - zaznaczył.

EDEN, czyli European Destinations of Excellence (Modelowe Ośrodki Turystyczne Europy)to projektu zainaugurowany przez Komisję Europejską w 2006 roku. Polska przystąpiła do niego w roku 2009. Jego celem jest promujący zrównoważone modele rozwoju turystycznego w całej Unii Europejskiej. Projekt opiera się na organizowanych każdego roku (począwszy od 2007 r.) krajowych konkursach, w których są wyłaniane modelowe ośrodki turystyczne w każdym kraju uczestniczącym.

Reklama

Zwycięzcą tegorocznego konkursu EDEN, w kategorii turystyka zdrowotna i wellness został Gołdap Mazurski Zdrój.