Zakaz kąpieli ze względu na sinice obowiązuje od 29 lipca. Informacja ta została przekazana do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, która po przeprowadzeniu kontroli wydała decyzję o zakazie kąpieli - przekazała PAP zastępca dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów Agnieszka Macheta.

Reklama

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Warszawie wydał 1 sierpnia oświadczenie, że woda w kąpielisku Jeziorko Czerniakowskie wciąż nie jest przydatna do kąpieli. Oceny dokonano na podstawie wyniku badania próbki wody pobranej 31 lipca.

Jak poinformował na swojej stronie Główny Inspektorat Sanitarny, kolejne badanie zaplanowano na 6 sierpnia. Może ono jednak odbyć się wcześniej.

Jak wskazała Macheta, pracownicy OSiR Mokotów zostali zobligowani do wykonywania kontroli oraz o informowaniu Administracji Ośrodka o powiększaniu się lub zmniejszaniu przebarwienia wody. Badania wody wykonywane są przez laboratorium posiadające akredytację i zlecane w przypadku polepszenia oceny wizualnej wody - podkreśliła.

Reklama