Wielka Brytania od 1 lutego nie jest już członkiem Unii Europejskiej.

Reklama

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina, że Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej osiągnęły porozumienie dotyczące warunków opuszczenia Unii na podstawie Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Uzgodniono także deklarację polityczną, zawierającą ogólne ramy przyszłych relacji UE-Zjednoczone Królestwo.

Zgodnie z art. 1 Ustawy, w okresie przejściowym Wielka Brytania będzie w polskim porządku prawnym traktowana nadal jak państwo członkowskie Unii. Ustawa przewiduje nieliczne wyjątki od tej zasady, jednakże nie dotyczą one transportu lotniczego - poinformował ULC.

Jak tłumaczył, okres przejściowy oznacza dla pasażerów i przewoźników lotniczych brak zmian w zasadach wykonywania lotów z i do Wielkiej Brytanii do końca 2020 r. Oznacza to, że utrzymane są obecne zasady przekraczania granicy UE-Wielka Brytania. Nadal będzie można podróżować do i z Wielkiej Brytanii na podstawie dowodu osobistego. Ponadto, obowiązują dotychczasowe przepisy w zakresie VAT i akcyzy, w tym limitów zwolnień dla podróżnych, funkcjonowania podatkowych systemów informatycznych itp. Utrzymane jest brak ceł, kontyngentów i innych dodatkowych barier w handlu.

Ponadto, pozostaje możliwość eksportu towarów do Wielkiej Brytanii na obecnych zasadach. Utrzymane są dalsze wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych dla przedstawicieli zawodów regulowanych.

Urząd przypomina, że skargi dot. naruszenia przez przewoźników lotniczych praw pasażerów, w odniesieniu do lotów z lotnisk znajdujących się na terytorium Wielkiej Brytanii oraz lotów z krajów trzecich na lotniska w Wielkiej Brytanii, należy kierować na dotychczasowych zasadach do brytyjskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.