Badanie CBOS wykazało, że w porównaniu z rokiem 2018, w 2019 r. zanotowano niewielki spadek uczestnictwa Polaków w kulturze – o 3 proc. mniej Polaków wybrało się do kina (53 proc.) i teatru (21 proc.) oraz o 2 proc. mniej na koncert (spadek do 42 proc.). Do kina najczęściej (90 proc.) chodzą młodzi ankietowani w wieku 18-24, kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (89 proc.).

Reklama

Na chodzenie do teatru najbardziej wpływa z kolei wielkość miejsca zamieszkanych badanych. Tylko 13 proc. mieszkańców wsi wybrało ten rodzaj rozrywki oraz 15 proc. Polaków zamieszkujących miasta do 20 tys. ludności. W miastach liczących powyżej pół miliona mieszkańców obecność w teatrze zadeklarował prawie co drugi badany (49 proc.).

Nie zanotowano większych różnic w kwestiach odwiedzania wystaw, galerii sztuki lub muzeum, gdzie obecność w minionym roku zadeklarowało 33 proc. badanych. Takim rozrywkom oddaje się głównie kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (65 proc. deklaruje obecność przynajmniej na jednej wystawie), mieszkańcy największych miast i badani o najwyższych dochodach na osobę w rodzinie (60 proc.). Muzea chętnie odwiedzają także uczniowie i studenci (56 proc.).

Mniejszy odsetek Polaków niż w poprzednim roku skorzystało z wyjazdów wypoczynkowych. W 2019 r. 52 proc. badanych przynajmniej raz uczestniczyło w takim wyjeździe, o 6 punktów procentowych mniej niż w 2018 r. Wyjazdy zagraniczne w 2019 r. częściej deklarowali badani w wieku 25-49 lat (49 proc.), podczas gdy wśród respondentów powyżej 65 lat odsetek ten wyniósł 16 proc.

Badanie CBOS wykazało również spadek o 5 proc. w kwestii urządzania przyjęć dla przyjaciół do 72 proc., a także o 6 proc. mniej Polaków przeczytało książkę dla przyjemności (61 proc.). Największy spadek dotyczy uczestnictwa w imprezie sportowej – w 2019 r. przynajmniej raz w takich wydarzeniach wzięło udział 35 proc. osób, co stanowi 8 proc. mniej niż w 2018 r.

Na podobnym poziomie (74 proc.) pozostały wyjścia z rodziną lub przyjaciółmi do restauracji. Częstość wychodzenia z rodziną lub przyjaciółmi na posiłek w mieście zdecydowanie różnicuje dochód respondentów. W 2019 r. przynajmniej raz w restauracji było 89 proc. zarabiających powyżej 2,5 tys. zł na osobę w gospodarstwie domowym i 57 proc. badanych o najniższych dochodach. Okazało się także, że niemal powszechne jest wychodzenie na posiłek poza domem wśród najmłodszych badanych (97 proc. osób w wieku 18-24 lat), a także kadry kierowniczej, specjalistów z wyższym wykształceniem (96 proc.) i średniego personelu, techników (93 proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face), wspomaganych komputerowo (CAPI), od 9 do 16 stycznia 2020 r., na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.