We wspólnym dokumencie, który podpisały rządy Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoch, Grecji, Cypru, Bułgarii, Rumunii oraz Malty, podkreślono, że “turystyka jest strategiczną dziedziną” ich gospodarek.

Reklama

Jak relacjonuje "El Pais", w piśmie wezwano KE do ochrony sektora turystycznego za pomocą udzielania linii kredytowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także do ratowania miejsc pracy poprzez program SURE.

Z ustaleń hiszpańskiej gazety wynika, że w przedstawionym władzom KE apelu wnioskodawcy poprosili o stworzenie planu pomocy dla sektora turystycznego, który ujednolicałby zasady przemieszczania się osób wewnątrz UE, definiował wspólne dla wszystkich członków Unii normy bezpieczeństwa w okresie pandemii, a także gwarantował “ciągłość podróżowania”.

“El Pais” zaznacza, że wspólny apel o wsparcie dla sektora turystycznego pojawia się w momencie, w którym większość państw UE nie otworzyła jeszcze swoich granic dla ruchu turystycznego. Dopiero w środę Bruksela rozpocznie debatę nad wspólną strategią w tej sprawie - zauważa dziennik.

21 kwietnia unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton poinformował w Parlamencie Europejskim, że najpóźniej do czerwca odbędzie się “europejski szczyt ds. turystyki”, na którym zapadną decyzje dotyczące form ratowania tego sektora. Dodał, że branża turystyczna mogłaby otrzymać około 20 proc. środków z funduszy pomocowych skierowanych przez UE na walkę z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa.