Rzecznik zaznaczył, że maile przesłane zostały na uruchomiony we wtorek specjalny adres do zgłaszania prób oszustw związanych z bonem turystycznym. Siedem maili dotyczyło prób sprzedaży bonu, pięć prób wyłudzenia bonu przez telefon, jeden przedsiębiorca usiłował wyegzekwować pieniądze na "niesłusznie zrealizowany bon".

Reklama

Adres mailowy, pod który należy zgłaszać wszelkie nieprawidłowości to: nieprawidlowosci@bonturystyczny.gov.pl.

Ministerstwo Rozwoju zdecydowało się na uruchomienie adresu po tym, gdy w internecie pojawiły się oferty oszustów, którzy próbowali odsprzedać bon. Zaznaczono, że bon turystyczny nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze, a skorzystać z niego mogą tylko osoby uprawnione.

Zgodnie z Ustawą o Polskim Bonie Turystycznym, świadczenie musi być spożytkowane na dziecko, na które zostało przyznane, a zapłata bonem na rzecz innego dziecka jest niezgodna z prawem. Z nienależytym wykonaniem mamy do czynienia na przykład wtedy, gdy usługa nie jest realizowana na rzecz dziecka, na które zostało przyznane świadczenie. Płatności bonem musi dokonać jednak osoba uprawniona - napisało MR w komunikacie z 4 sierpnia br.

MR przestrzegło również przed kupowaniem świadczenia przez internet. Należy pamiętać, że sam 16-cyfrowy kod nie wystarczy, żeby nim zapłacić za usługę turystyczną. Trzeba jeszcze dysponować drugim kodem, który przychodzi na telefon beneficjenta dopiero w momencie regulowania należności. Próba obejścia tego procesu może być traktowana jako próba oszustwa - napisano.

Zaznaczono, że na specjalnie dedykowany adres można zgłaszać przypadki płatności bonem nie za usługę hotelarską bądź imprezę turystyczną. "Jeśli bon zostanie wydany na innego rodzaju usługi niż te przewidziane ustawowo, to wtedy POT wszczyna postępowanie i dochodzi należności" - napisano.

Dodano, że POT będzie analizował wszystkie sygnały dotyczące nieprawidłowości w realizacji programu Polski Bon Turystyczny.