Jest już ponad 1 mln aktywowanych #BonTurystyczny. 298 tys. - liczba bonów, które wykorzystali beneficjenci. 213 mln zł - łączna kwota płatności bonem - podał ZUS na swoim koncie na Twitterze.

Reklama

W programie bierze udział ok. 17,4 tys. podmiotów turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, świadczących usługi hotelarskie lub turystyczne w Polsce. Lista podmiotów biorących udział w programie jest otwarta.

Bonem można także płacić w okresie jesiennym i później zimą, wiosną - podczas weekendowych wyjazdów czy ferii. Możliwość płatności bonem kończy się wraz z końcem marca 2022 roku. Bon można aktywować na PUE ZUS od 1 sierpnia.

Do skorzystania z bonu w wysokości 500 zł uprawnionych jest około 6,5 mln beneficjentów świadczenia 500+, dzieci rodziców pobierających świadczenia opiekuńcze zagranicą oraz wszyscy, którzy nabędą takie prawo do 31 grudnia 2021 roku. Na dzieci niepełnosprawne przysługuje świadczenie dodatkowe w wysokości 500 zł.

Reklama

Na PUE ZUS mogą te ciągle rejestrować się także przedsiębiorcy turystyczni, którzy będą przyjmować płatności bonem. Chodzi o firmy lub organizacje pożytku publicznego, które realizują usługi hotelarskie lub organizują imprezy turystyczne na terytorium Polski.

Lista podmiotów, uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu znajduje się na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) na stronach internetowych: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba podać osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny.

Bonem można płacić do 31 marca 2022 r., ale z usługi będzie można korzystać także po tej dacie.