Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który opublikowano we wtorek na RCL, w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, który został skierowany do podpisu Prezesa Rady Ministrów.

Reklama

W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego - czytamy w projekcie.

Jak wskazano, do wtorku, 10 listopada obowiązuje rozporządzenie RM z 23 października; zakaz wykonywania międzynarodowych lotów cywilnych obejmuje 34 państwa. Chodzi m.in. o Stany Zjednoczone, Czarnogórę, Izrael.

W związku z tym konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia wprowadzającego zakazy w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych po powyższym terminie - napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Reklama

Zgodnie z projektem rozporządzenia, wprowadzony ma być zakaz - na lotniskach z rejestru tych cywilnych, a także lądowisk wpisanych do ich ewidencji - lądowania samolotów pasażerskich lotów międzynarodowych z portów 10 krajów, chodzi o: Bośnię i Hercegowinę; Czarnogórę; Gruzję; Jordanię; Argentynę; Armenię; Kostarykę; Liban; Macedonię oraz USA, z wyjątkiem lotnisk z dwóch stanów: Illinois i Nowy Jork.

W uzasadnieniu wyjaśniono, że projekt zawiera rozwiązania zbliżone do rozwiązań przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 23 października br.

Autorzy projektu tłumaczą, że nieuwzględnienie w wykazie państw objętych zakazem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, strefy Schengen "ma na celu urzeczywistnienie zasady swobodnego przepływu osób w ramach tych obszarów".

W projekcie rozporządzenia zapisano, że zakaz międzynarodowych lotów pasażerskich nie będzie stosowany do samolotów wykonujących loty międzynarodowe na zlecenie Prezesa Rady Ministrów; za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W projektowanym rozporządzeniu wprowadzono zmianę. "Dotychczas zakazy w ruchu lotniczym nie były stosowane do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe na zlecenie albo za zgodą Prezesa Rady Ministrów. W projektowanym rozporządzeniu wskazane rozwiązanie zastąpiono: zleceniem Prezesa Rady Ministrów oraz zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego" - czytamy.

Ponadto, zakaz nie będzie stosowany także do lotów realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium; realizujących zadania na terytorium; wyczarterowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie; z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

Projekt zakłada wejście w życie rozporządzenia 11 listopada br., ma obowiązywać do 24 listopada 2020 r.