W przedstawionej analizie zaznaczono, że spadek przychodów związany jest przede wszystkim z nieobecnością obcokrajowców. Latem przyjechało ich o 60 proc. mniej w porównaniu z rokiem poprzednim.

Reklama

Od stycznia do marca przyszłego roku liczba zagranicznych turystów będzie niższa aż o 85 procent, a krajowych - o 60 proc.

Zaznacza się, że 74 proc. firm działających w tej branży nie powróci już do poziomu zatrudnienia z ubiegłego roku.

Sektor ten - przypomniano - poniósł największe straty w rezultacie pandemii.

W okresie świąteczno-noworocznym nie dojdzie do jego znacznego ożywienia ze względu na obowiązujące restrykcje, m.in. zakaz podróży między regionami od 21 grudnia do 6 stycznia, a także zablokowanie inauguracji sezonu narciarskiego.

Turyści zagraniczni, którzy przyjadą do Włoch w tym okresie, mają obowiązek poddać się dwutygodniowej kwarantannie, co faktycznie oznacza wyzerowanie ich tradycyjnie masowego napływu w tym czasie.