W Dzienniku Ustaw opublikowano w środę rozporządzenie Rady Ministrów, zmieniające ostatnią wersję rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Reklama

Nowa, dłuższa lista

Zgodnie ze zmianą, dopuszczalne jest świadczenie usług hotelarskich także wobec osób "bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję (...) w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki lub nadawców".

Dokumentem poświadczającym status tych osób "jest dokument wystawiony przez pracodawcę (...) lub umowa z jednostką publicznej radiofonii i telewizji, (...) lub z nadawcą posiadającym koncesję (...) lub dokument wystawiony przez tę jednostkę lub nadawcę.”

W dotychczasowym brzmieniu przepis mówił ten jedynie o osobach, "bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez nadawców posiadających koncesję".

Do listy osób, wobec których można świadczyć usługi hotelarskie dopisano również kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, legitymujących się legitymacją kontrolera NIK.

Rozporządzenie weszło w życie 30 grudnia.