Zestawianiem paszportów, według poziomu swobody podróżowania po świecie, od 2006 roku zajmuje się londyńska firma Henley and Partners. Ranking ocenia 199 paszportów z całego świata, rokrocznie uwzględniając zmiany w umowach wizowych między państwami.

Reklama

Ranking "siły" paszportów

Japonia już po raz trzeci uplasowała się na szczycie rankingu. Obok niej znalazły się - Singapur, Niemcy i Korea Południowa.

Polski paszport awansował z 16. pozycji, jaką zajmował jeszcze w 2019 roku, na 11. Przed dwoma laty pozwalał na podróż do 172 krajów, obecnie do 181. Wyżej od Polski sklasyfikowano między innymi paszport czeski, z którym można odwiedzić 184 kraje, czy węgierski, umożliwiający wyjazd do 182 państw. Najniżej oceniono paszporty Syrii, Iraku i Afganistanu.

Ranking pokazuje, że w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiło wzmocnienie paszportów z regionu Azji i Pacyfiku na czele z Japonią, Singapurem i Koreą Południową. Według autorów raportu, tendencja ta prawdopodobnie się utrzyma, gdy powrócą podróże międzynarodowe, ponieważ kraje te należą do tych, które jako pierwsze rozpoczęły proces wychodzenia z pandemii.