W przypadku Europy, ożywienie w branży turystyki powinno nastąpić szybciej, niż w regionach USA oraz Azji i Pacyfiku - prognozy na rok 2024 mówią o 771 mln turystów, co stanowi ponad trzykrotność rekordowego najniższego poziomu odnotowanego w skali całego świata w roku 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Reklama

Prognozy dla rynku turystyki

Z analiz Euler Hermes i Allianz Research wynika, że szacunkowa liczba turystów w 2020 r. wyniosła ok. 400 mln osób na całym świecie, w tym 227 mln w Europie. Prognoza na rok 2021 przewiduje 281 mln turystów w Europie i 550 mln na świecie, na rok 2022 - odpowiednio 406 mln i 800 mln, na rok 2023 - 655 mln i 1,2 mld, a na rok 2024 - 771 mln i 1,4 mld. Dla porównania w 2019 roku było to 744 mln turystów w Europie i 1,46 mld na całym świecie.

Wyniki potwierdzają analizę mówiącą, że powrót do normalnej działalności w branży turystycznej nie nastąpi przed upływem następnych dwóch lat. Niedawne badanie przeprowadzone przez Światową Organizację Turystyki ONZ wśród profesjonalistów z branży turystycznej potwierdza te wyniki - większość z nich stwierdziła, że nie spodziewa się powrotu do poziomu sprzed pandemii wcześniej, niż w najlepszym przypadku w roku 2023. 41 proc. respondentów stwierdziło, że spodziewa się powrotu do normy dopiero w roku 2024 lub później - czytamy dalej.

Głównie kierunki turystyki

Opracowany przez Allianz Research i Euler Hermes podział liczby turystów według poszczególnych regionów wskazuje, że Europa będzie wyprzedzać pozostałe regiony, jednak oczekuje się, że pozostanie w tyle za Stanami Zjednoczonymi oraz regionami Azji i Pacyfiku pod względem ogólnego ożywienia gospodarczego, wynika także materiału.

Z naszych obliczeń wynika, że liczba przyjazdów turystów zagranicznych do Europy może osiągnąć 771 mln już w 2024 r., co oznacza wartość ponad trzykrotnie wyższą, niż 227 mln wizyt odnotowanych w 2020 r. Europa prawdopodobnie odnotuje większą liczbę wizyt turystów, niż inne regiony, ponieważ w 2020 roku odnotowała największy spadek w wartościach bezwzględnych, wynoszący ponad 500 milionów turystów międzynarodowych. Ponadto oczekuje się, że kraje UE będą współpracować w celu lepszego dostosowania się do zniesienia ograniczeń w podróżowaniu - Europa może najwięcej zyskać pod względem ożywienia w turystyce, jeśli uda jej się opracować skuteczne rozwiązanie w zakresie paszportu / kart szczepień - podsumowano.