Certyfikat ułatwi swobodny przepływ ludzi w UE

Reklama

Komisja Wolności Obywatelskich zatwierdziła certyfikaty dla obywateli UE 52 głosami za, przy 13 głosach przeciw i trzech wstrzymujących się. Certyfikaty dla obywateli państw trzecich zostały przyjęte przy 53 głosach za, 10 głosach przeciw i pięciu wstrzymujących się.

Negocjatorzy PE i Rady UE osiągnęli w maju wstępne porozumienie w sprawie unijnego cyfrowego certyfikatu Covid, czyli tzw. paszportu szczepionkowego, który ma umożliwić swobodny przepływ osób w Europie podczas pandemii.

Certyfikat będzie dostępny w formacie cyfrowym lub papierowym. Będzie potwierdzać, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi, ma negatywny wynik testu lub przeszła chorobę. Wspólne ramy unijne umożliwią państwom członkowskim wydawanie certyfikatów, które będą następnie akceptowane w innych krajach UE.

Rozporządzenie UE dotyczące cyfrowego certyfikatu Covid powinno obowiązywać przez 12 miesięcy.

Komisja Europejska zobowiązała się zmobilizować co najmniej 100 mln euro w ramach Instrumentu Wsparcia Kryzysowego na zakup testów na Covid-19. Negocjatorzy uzgodnili też, że w razie potrzeby należy uruchomić dodatkowe fundusze na ten cel.

Zgodnie ze wstępnym porozumieniem, państwa członkowskie UE nie powinny nakładać dodatkowych ograniczeń w podróżowaniu w związku z pandemią Covid-19 po wprowadzeniu certyfikatów, "chyba że są one konieczne do ochrony zdrowia publicznego". O ewentualnych takich środkach należy powiadomić inne państwa członkowskie Wspólnoty i KE najpóźniej z 48-godzinnym wyprzedzeniem - uzgodnili negocjatorzy.

Państwa członkowskie powinny honorować świadectwa szczepień wydawane w innych państwach członkowskich dla osób zaszczepionych preparatami zatwierdzonymi do użytku w UE przez Europejską Agencję Leków (EMA). Do państw członkowskich będzie należało podjęcie decyzji, czy akceptują również świadectwa szczepień innymi szczepionkami wymienionymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).