KE chce, aby w pełni zaszczepione osoby posiadające certyfikat były zwolnione z testów związanych z podróżą lub kwarantanny 14 dni po otrzymaniu ostatniej dawki szczepionki. W opinii KE, powinno to również obejmować ozdrowieńców, którzy otrzymali pojedynczą porcję dwudawkowej szczepionki.

Reklama

Ozdrowieńcy, posiadający certyfikaty COVID, powinni być zwolnieni z testów związanych z podróżą lub kwarantanny w ciągu pierwszych 180 dni po pozytywnym teście PCR. Osoby posiadające negatywny test powinny być zwolnione z ewentualnych wymogów kwarantanny.

KE proponuje standardowy okres ważności testów: 72 godziny w przypadku PCR oraz 48 godzin w przypadku szybkich testów antygenowych, o ile zostało to zaakceptowane przez państwo członkowskie.

Hamulec awaryjny i mapa kolorów

KE proponuje również tzw. hamulec awaryjny, zgodnie z którym państwa członkowskie będą mogły ponownie wprowadzić restrykcje, dotyczące podróży dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców, jeżeli sytuacja epidemiczna szybko się pogorszy lub zostanie stwierdzona wysoka częstotliwość występowania nowych wariantów Covid-19.

Unijni urzędnicy chcą też aktualizacji proponowanych restrykcji, związanych z mapą kolorów zakażeń w UE. Zgodnie z nią podróżujący z terenów zielonych nie byliby objęci żadnym restrykcjami dotyczącymi podróży; w przypadku obszarów pomarańczowych państwa członkowskie mogłyby wymagać przeprowadzenia testu przed wyjazdem (antygenowego lub PCR), a w przypadku obszarów czerwonych państwa członkowskie mogłyby wymagać od podróżnych poddania się kwarantannie, chyba że mają oni test przed wyjazdem (antygenowy lub PCR).

W przypadku osób podróżujących z ciemnoczerwonych obszarów podróże, które nie są niezbędne, są zdecydowanie odradzane. W tym przypadku KE proponuje utrzymanie wymogu testowania i kwarantanny.

Reklama

Nieletni podróżujący z rodzicami powinni być zwolnieni z kwarantanny, gdy rodzice nie muszą przechodzić kwarantanny, np. z powodu szczepień. Dzieci do 6. roku życia również powinny być zwolnione z testów związanych z podróżą.

Szczepienia w UE

Ostatnie tygodnie przynoszą ciągły trend spadkowy liczby zakażeń, co pokazuje sukces kampanii szczepień w całej UE. Równolegle zachęcamy również do przystępnych cenowo i szeroko dostępnych możliwości testowania. W tym kontekście państwa członkowskie powoli znoszą ograniczenia związane z Covid-19 zarówno wewnątrz kraju, jak i w zakresie podróży. Dziś proponujemy, aby państwa członkowskie koordynowały to stopniowe znoszenie ograniczeń w swobodnym przepływie (osób - PAP), biorąc pod uwagę nasze nowe wspólne narzędzie: unijny cyfrowy certyfikat COVID - powiedział w Brukseli komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

Propozycje KE są rekomendacjami dla państw członkowskich, do których należy w tej kwestii ostateczna decyzja.