W wykazie przypomniano, że w poniedziałek, 25 kwietnia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie rządu w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym, które miało wejść w życie 1 maja br. Chodziło o ograniczenie ruchu lotniczego na stołecznym Lotnisku Chopina oraz w porcie w Modlinie, które wynikało z deklarowanej mniejszej obsady kontrolerów ruchu lotniczego.

Reklama

Operacje na obu lotniskach miały być prowadzone między godzinami 9.30–17.00.

"Wydanie rozporządzenia determinowane było koniecznością podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu jak największej dostępności regularnych połączeń lotniczych, w związku z przewidywanym od dnia 1 maja 2022 r. brakiem ciągłości zapewnienia służb żeglugi powietrznej w rejonie kontrolowanym TMA Warszawa, obejmującym lotnisko Chopina w Warszawie (EPWA) i lotnisko Warszawa/Modlin (EPMO), i obniżeniem deklarowanej pojemności tego rejonu" - wskazano w wykazie.

PAŻP i kontrolerzy podpisali porozumienie

W czwartek przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego podpisali porozumienie, które ma obowiązywać do 10 lipca br. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk tłumaczył, że oznacza to, że transport lotniczy w Polsce w najbliższych tygodniach będzie odbywał bez zaburzeń.

"Ponieważ ryzyko wystąpienia ww. zagrożeń, w związku z osiągnięciem porozumienia między kontrolerami ruchu lotniczego a kierownictwem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zostało zniwelowane, brak jest merytorycznych przesłanek obowiązywania przedmiotowego rozporządzenia (dot. ograniczeń w ruchu lotniczym - PAP)" - czytamy w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Od kilku tygodni trwały negocjacje kierownictwa PAŻP z przedstawicielami ZZ KRL. Dotyczyły one m.in. bezpieczeństwa, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania. Gdyby nie doszło do porozumienia, to od 1 maja ruch lotniczy nad Polską mógł zostać ograniczony.