Aktualne dane Eurostatu dotyczące turystyki w UE

Dane Eurostatu, czyli Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej pokazują, że w 2023 roku turystyka unijna wykazała spore oznaki ożywienia po okresie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Omówione w dalszej części artykułu dane pochodzą ze wstępnych szacunków dotyczących turystyki opublikowanych 16 stycznia 2024 roku przez Eurostat na oficjalnej stronie instytucji, które zostały opracowane na podstawie danych miesięcznych za okres styczeń-październik lub styczeń-listopad w zależności od danego kraju.

Według nich branżaturystyczna przyćmiewa poziom sprzed 2019 roku. Szacunkowa liczba noclegów spędzonych w turystycznych obiektach noclegowych w ubiegłym roku wynosiła 2,92 miliarda. Tym samym przekroczyła ona poziom sprzed ograniczenia ruchu turystycznego. Wówczas liczba ta wynosiła 2,87 miliarda. Tym samym zanotowano wzrost o 1,6 proc. w stosunku do okresu sprzed obostrzeń.

Reklama
Reklama

Wzrost wynoszący 1,6 proc. przyczynił się do ustanowienia rekordu dla unijnego sektora zakwaterowania. W ubiegłym 2023 roku wydano o 171 milionów więcej noclegów niż w poprzedzającym go 2022 roku. Jest to wzrost na poziomie +6,3 proc. Stało się to głównie dzięki wzrostowi zainteresowania noclegami przez gości zagranicznych (tu wzrost wyniósł +146 milionów noclegów), a także dzięki wzrostowi liczby noclegów, które były spędzone przez gości krajowych (+25 milionów). Porównując do okresu sprzed 10 lat, poziom turystyki pod kątem liczby noclegów był o około 25 proc. wyższy niż 10 lat wcześniej. – w 2013 roku. Wówczas to liczba noclegów wynosiła 2,33 miliarda.

Jakie kraje europejskie były odwiedzane najczęściej?

Na podstawie obecnie opublikowanych danych Eurostatu można wywnioskować, że prawie wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej cieszyły się sporym zainteresowaniem turystycznym w ubiegłym roku. Na pewno było ono większe niż w poprzedzającym go 2022. Na Cyprze oraz Malcie wzrost ten przekroczył 20 proc. Natomiast w takich krajach jak: Austria, Czechy, Bułgaria, Łotwa, Słowacja, Grecja, Rumunia oraz Portugalia zwiększenie ruchu turystycznego wyniosło 10 proc. lub więcej.

Największy wzrost liczby noclegów zaobserwowano w Niemczech (tam tylko w 2023 roku było o 32,8 miliona noclegów więcej) oraz w Hiszpanii, gdzie wzrost wyniósł 32,3 miliona noclegów. Jedynie nieznaczny spadek na poziomie -0,1 proc. odnotował Luksemburg.

Wszystko wskazuje zatem na to, że branża turystyczna zaczyna z powrotem dobrze prosperować, a wyjazdy krajowe i zagraniczne cieszą się coraz większym powodzeniem.