Adam Makosz: Czy biuro turystyczne może podnieść cenę wycieczki już po podpisaniu umowy?
Agnieszka Majchrzak*: Cena wycieczki po podpisaniu umowy nie może się zmienić, chyba że kontrakt to wyraźnie przewiduje. Jeżeli tak, to zmiana ceny dotyczyć może tylko trzech sytuacji: wzrostu kursów walut, kosztów transportu oraz podatków, opłat urzędowych, lotniskowych czy przeładunkowych. Biuro podróży powinno udokumentować wpływ na zmianę ceny, a konsument może się nie zgodzić na propozycję, wypowiedzieć umowę i odzyskać wpłacone pieniądze. Niedopuszczalne są sytuacje, w których dopłaty wyznaczane są arbitralnie bez adekwatnych do sytuacji wyliczeń. Cena imprezy nie może ulec zmianie na 20 dni przed jej rozpoczęciem.

Reklama

Czy klient zawsze ma prawo odstąpić od umowy w razie wzrostu ceny wycieczki, zmiany programu imprezy lub jej warunków?
Jeżeli organizator przed rozpoczęciem imprezy zmienia istotne warunki umowy (np. cenę, program, termin), musi o tym powiadomić konsumenta. Ten zaś decyduje, czy przyjmie proponowaną zmianę, czy odstąpi od kontraktu. W przypadku rezygnacji mamy prawo do zwrotu wpłaconych pieniędzy bez obowiązku zapłaty kary umownej.

* z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Więcej informacji: Ceny wycieczki nie można dowolnie zawyżać

p