Odsłonięcie figury, przedstawiającej zainaugurowało mieszczkę z wagą, gęsią i koszem jaj, zbiegło się z trwającym do końca tygodnia tradycyjnym Jarmarkiem Katarzyńskim w Toruniu. Figurę umieszczono na jednej z ławek u stóp zabytkowego zboru na Rynku Nowomiejskim.

Reklama

Jak poinformowała w piątek Aleksandra Iżycka, rzeczniczka prezydenta Torunia, stylizowane na średniowiecze akcenty artystyczne, które pojawiają się od kilku lat na toruńskiej starówce to jeden z elementów realizowanego w Toruniu projektu "Hanza nad Wisłą". W ramach tego przedsięwzięcia dotychczas w mieście pojawiły się m.in. herby miast hanzeatyckich w nawierzchni ulicy Szerokiej, witrażowe szyldy cechów rzemieślniczych i stojące, podświetlane panele szklane ze starymi rycinami Torunia.

"Przekupka z wagą" jest dziełem Anety i Macieja Jagodzińskich-Jagenmeer - zwycięzców ogłoszonego przez miasto konkursu na staromiejskie aranżacje. Do przekupki wkrótce dołączy kolejna średniowieczna torunianka - u zbiegu ulicy Królowej Jadwigi z Wielkimi Garbarami stanie "Toruńska Piernikarka" autorstwa Tadeusza Porębskiego.

Na projekt "Hanza nad Wisłą", którego łączna wartość sięga 24 mln zł, miasto dostało ponad 12,5 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

"Dzięki +Hanzie nad Wisłą+ na toruńskiej starówce zostało zrealizowanych kilka dużych inwestycji, m.in.: modernizacja Ratusza Staromiejskiego, remont i zagospodarowanie ul. Szerokiej, jako osi łączącej stare i nowe miasto, modernizacja Domu Eskenów, konserwacja i zagospodarowanie turystyczne Zamku Krzyżackiego, powstanie sieci infomatów oraz multimedialnych paneli informacyjnych oraz realizacja prezentacji 3D Torunia średniowiecznego jako miasta należącego do Związku Hanzy" - dodała rzeczniczka.

Reklama

Władze miasta liczą, ze program przyczyni się do spopularyzowania wśród turystów historii Torunia i jego roli w średniowiecznej Europie.