Jeśli masz przezornego szefa...

Reklama

Gdy firma, w której pracujesz, dba o pakiety socjalne dla pracowników, niemal na pewno sama zadba o twoje podróżne ubezpieczenie. Większość towarzystw – jak choćby Comercial Union czy PZU – daje firmom możliwość grupowego ubezpieczenia wszystkich podróży służbowych. Warunki takiego ubezpieczenia negocjowane są oczywiście w zależności od tego, ile dana firma zatrudnia osób i jak często mogą one wyjeżdżać w delegacje.

Sprawdź więc w dziale kadr, czy takie ubezpieczenie ci przysługuje. Zwykle zawiera ono w pakiecie koszty leczenia za granicą, assistance (czyli telfoniczne i internetowe poradnictwo w sprawach wyboru usług medycznych, naprawy samochodu itp.), odpowiedzialność cywilną, ubezpieczenie od utraty bagażu podróżnego i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Jeśli sam jesteś przezorny...

Co zrobić jednak, jeśli nie jesteśmy ubezpieczeni przez naszą firmę? Wtedy może być warto zadbać o to samemu. Wystarczy wykupić odpowiednią polisę – jak Partner w Podróży w Comercial Union albo Globtrotter w Alianz. Polisa może być zawarta nawet na bardzo krótki termin – w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych nawet na 1 dzień. Uwaga jednak – nie każda polisa wyjazdowa obejmuje też podróże służbowe – warto to sprawdzić, zwłaszcza jeżeli na co dzień korzystamy z jakiegoś pakietu ubezpieczeniowego. Podstawowa wersja polisy rzadko kiedy też obejmuje ubezpieczenie od utraty bagażu i OC – by mieć pełen komfort, powinniśmy więc wybrać odpowiednią opcję i liczyć się z niewielką dopłatą. Najszersze wersje ubezpieczeń podróżnych zawierają zaś nawet asekurację od kosztów anulowania rezerwacji lotniczej czy hotelowej. Rozważmy jednak, czy rzeczywiście wszyskie możliwe opcje są nam rzeczywiście niezbędne.

EuroZUS

Pamiętajmy o jeszcze jednym – na terenie Unii Europejskiej przyda nam się nawet zwykłe ubezpieczenie ZUS-owskie. Bo przecież w krajach Unii możemy za darmo korzystać z publicznej służby zdrowia. Potrzebujemy tylko Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Unii. Prawo do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego mają osoby ubezpieczone w NFZ. Wydawana jest ona osobom wyjeżdżającym czasowo do innego państwa członkowskiego, np.: w celach turystycznych, w związku z krótką podróżą służbową, w celu podjęcia studiów, czy też pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę. Aby ją otrzymać trzeba tylko wypełnić wniosek oraz przedstawić dokumenty potwierdzające odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ostatni miesiąc. Wniosek można przesłać pocztą wraz z poświadczonymi kserokopiami dokumentów. Więcej informacji na stronie: www.nfz.gov.pl/ekuz.

Gdzie się ubezpieczać:

www.allianzdirect.pl
www.cu.pl
www.pzu.pl
www.ing.pl


Co może zawierać ubezpieczenie – przykładowa polisa Partner w Podróży CU

Ochrona obejmuje wszystkie wyjazdy zagraniczne ubezpieczonego w ciągu roku, (jednorazowy wyjazd nie dłuższy niż 90 dni, 180 dni lub rok – w zależności od wybranego wariantu). Warianty do wyboru - Europa i kraje Basenu Morza Śródziemnego oraz cały świat.

Zakres ubezpieczenia obejmuje: koszty leczenia za granicą, assistance, odpowiedzialność cywilną, bagaż podróżny, następstwa nieszczęśliwych wypadków.