Oznakowanie tras

Reklama

Wszystkie trasy są odpowiednio utrzymywane, wyznaczane i nadzorowane każdego dnia.

Trasa zielona: łatwa
Trasa niebieska: średnio trudna
Trasa czerwona: trudna
Trasa czarna: bardzo trudna


Bezpieczeństwo

Należy przestrzegać znaków oznaczających trasy i informacji na trasach. Zaleca się, aby dzieci nakładały kaski.

Stopień bezpieczeństwa poza trasą

Żółty: ryzyko ograniczone
Szachownica: duże ryzyko
Czarny: bardzo duże ryzyko

Na narty poza trasami należy wybrać się z doświadczonym przewodnikiem.

Stawki

Stacje narciarskie oferują narciarzom różnego rodzaju ryczałty. Można skorzystać ze stawek dziennych lub na pół dnia, sześciodniowych lub na trzy dni, są też stawki godzinowe.

Najlepiej dowiedzieć się wszystkiego w miejscowym biurze informacji turystycznej lub po prostu przy wyciągu czy kolejce.

Dojazd

Samochodem

Informacja i Koordynacja : 0826 02 20 22

Informacje o autostradach

Reklama

www.autoroutes.fr
www.bison-fute.equipement.gouv.fr

Przed wyjazdem, należy zasięgnąć informacji o stanie dróg, warunkach dojazdu do stacji narciarskich (uwaga na zamknięte przełęcze) i sprawdzić, czy należy specjalnie wyposażyć samochód (łańcuchy, opony zimowe).

Pociągiem

Koleje francuskie
SNCF: 0033 0 1 45 82 50 50
www.sncf.com

Dowody tożsamości

Obywatele krajów należących do Unii Europejskiej, w tym Polacy, są zobowiązani do posiadania jedynie ważnego dowodu osobistego.