Celem konkursu jest zaangażowanie młodzieży w proces budowania Europy, której fundamentem są wspólne wartości.

Forma pracy konkursowej

Uczestnicy mają okazję pokazać, jak prawa człowieka wpływają na ich codzienne życie, jak postrzegają te prawa lub ich ochronę, a także jak wyobrażają sobie przyszłość praw człowieka na naszym kontynencie.

Reklama

Zgłoszenie konkursowe może przyjąć formę fotografii, filmu, zdjęcia lub filmu stworzonego za pomocą sztucznej inteligencji.

Nagroda

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę w postaci wycieczki do Strasburga, a ich prace zostaną zaprezentowane w siedzibie Rady Europy. Dodatkowo, prace zwycięzców zostaną opublikowane na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Rady.

Harmonogram konkursu

14 maja – 14 lipca 2024 r.: zgłoszenia można przesyłać na Instagram Rady Europy,
15 lipca – października 2024 r.: wybór zwycięskich prac i kontakt ze zwycięzcami,
6–8 listopada 2024 r.: zwycięzcy udadzą się do Strasburga na ogłoszenie końcowych wyników konkursu i prezentację zwycięskich prac podczas Światowego Forum na rzecz Demokracji.

Konkurs został zapoczątkowany podczas międzynarodowego wydarzenia dla młodzieży zatytułowanego "Wierność w jutro: dzielenie się i kształtowanie demokracji i praw człowieka wspólnie z młodymi ludźmi”, które odbyło się w Strasburgu.