Porozumienie o współpracy między województwem lubuskim i Abruzją podpisano w 2003 roku. Koncentruje się ona głównie na wymianie doświadczeń w zakresie polityki regionalnej, promocji obu regionów w Brukseli oraz udziału w imprezach targowych.

Reklama

Od tego roku władze obu regionów będą współpracować przy tworzeniu wspólnych projektów dotyczących promocji przyrody w Lubuskiem i w Abruzji.

"Współpraca ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju turystyki, gospodarki i ochrony środowiska. Zależy nam na projektach transgranicznych" - powiedział dyrektor Parku Regionalnego Sirente-Velino, Oremo Marco Di Nini.

"Chcemy przygotować projekty w zakresie promocji walorów przyrodniczych, które znajdą finansowanie ze środków Unii Europejskiej. Nasza współpraca ma także polegać na wymianie doświadczeń, szczególnie w dziedzinie promowania i rozwoju turystyki" - zaznaczyła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak.

Goście z Włoch będą przebywać w Lubuskiem do czwartku, zwiedzą jeszcze Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy "Ujście Warty".Regionalny Park Naturalny Sirente-Velino rozciąga się na powierzchni 50 tys. hektarów i obejmuje 22 gminy. Znajduje się między dwoma masywami górskimi: Velino (2486 m) oraz Sirente (2348 m), od których pochodzi jego nazwa. W średniowieczu park ze względu na górskie ukształtowanie terenu pełnił funkcję obronną; był też miejscem kultu religijnego.

Symbolem Regionalnego Parku Naturalnego Sirente-Velino jest niedźwiedź.

W województwie lubuskim jest 60 rezerwatów i osiem parków krajobrazowych.

Reklama