W Polsce przeszło ono już całą procedurę ratyfikacyjną. 4 maja podpis pod aktem ratyfikacyjnym złożył prezydent Bronisław Komorowski. Umowę o małym ruchu granicznym między obwodem kaliningradzkim a częścią Pomorza oraz Warmii i Mazur podpisali w połowie grudnia 2011 roku w Moskwie szefowie dyplomacji Polski i Rosji, Radosław Sikorski i Siergiej Ławrow.

Reklama

Wejście w życie porozumienia o małym ruchu granicznym umożliwi wielokrotne przekraczanie granicy polsko-rosyjskiej przez mieszkańców stref przygranicznych obu państw oraz przebywanie na terenie strefy sąsiada bez konieczności posiadania wizy.

Po stronie polskiej umowa obejmuje część województwa pomorskiego: Gdynię, Gdańsk, Sopot oraz powiaty pucki, gdański, nowodworski i malborski, w województwie warmińsko-mazurskim: Elbląg i powiaty elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki oraz Olsztyn, jak również powiaty: olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski i olecki. Natomiast po stronie rosyjskiej strefą przygraniczną będzie cały obwód kaliningradzki.

Porozumienie określa zasady małego ruchu granicznego między Polską a Rosją, m.in. warunki przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego, zasady i czas pobytu w strefie przygranicznej, tryb i warunki wydawania zezwoleń na przekraczanie granicy, wysokość opłat za wydanie zezwolenia, sankcje stosowane wobec osób naruszających zasady małego ruchu granicznego.

Poprzez wprowadzenie ułatwień w przekraczaniu granicy polsko-rosyjskiej przez mieszkańców strefy przygranicznej umowa ma złagodzić bariery, które stanowi granica Schengen. Porozumienie powinno przyczynić się do ożywienia społecznego, kulturalnego oraz gospodarczego, szczególnie po stronie polskiej, głównie w branży handlowej i usługowej, w tym w hotelarstwie i w turystyce.

Sejm uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację przez prezydenta umowy z Rosją 16 marca. W połowie kwietnia za ratyfikacją opowiedział się Senat. Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksandr Gruszko oświadczył w piątek w Dumie, że porozumienie w pełni wpisuje się w strategiczną linię FR, zmierzającą do zbudowania jednolitej przestrzeni gospodarczej i humanitarnej od Vancouver do Władywostoku.

Reżim bezwizowy i likwidację ograniczeń wizowych traktujemy jako jeden z najlepszych sposobów umocnienia bezpieczeństwa i poprawy stosunków między narodami"- dodał Gruszko. Dyplomata przypominał, że Rosja prowadzi aktualnie rozmowy z Unią Europejską o wzajemnej liberalizacji przepisów wizowych i krokach mających w przyszłości doprowadzić do całkowitego zniesienia wiz.

Gruszko podkreślił, że dzięki obecnej umowie 2,5 mln mieszkańców obwodu kaliningradzkiego i 1,5 mln obywateli Polski będzie mogło swobodnie przekraczać granicę. Zdaniem wiceprzewodniczącego Rady Federacji Iljasa Umachanowa, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, nastąpi to już w połowie lipca.

Reklama

mal/ ap/ jbr/