Marszałek poinformował, że do tej pory urząd wydał na zorganizowanie powrotu turystów do Polski 2,7 mln zł z gwarancji ubezpieczeniowej touroperatora. Cała gwarancja opiewa na 25 mln zł. Jak poinformował Struzik, do urzędu wpłynęło już ok. 400 wniosków klientów Sky Club o odszkodowania.

Reklama

Struzik dodał, że problemem bezpieczeństwa klientów biur podróży zajął się Konwentu Marszałków. W czwartek przyjął stanowisko, w którym zwrócono uwagę na potrzebę podniesienia wymaganych od biur podróży zabezpieczeń finansowych. Marszałkowie postulują powołanie specjalnego funduszu, który stanowiłby dodatkowe zabezpieczenie wypadek ewentualnych roszczeń. Fundusz miałby być zasilany ze składek biur podróży i pośredników; składka byłaby naliczana od podpisanych umów z klientami.