Można to sprawdzić na stronie: www.wypoczynek.men.gov.pl - przypomina Stanisław Szudek, dyrektor nowosądeckiej delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie. Placówka musi być zgłoszona przez organizatora do kuratorium oświaty minimum 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. W komplecie dokumentów powinny się znaleźć między innymi: program kolonii, liczba uczestników i lista kadry opiekunów.

Reklama

Organizator ma obowiązek również przedstawić tak zwaną kartę kwalifikacyjną obiektu, która zaświadcza, że jest to w pełni bezpieczny obiekt. Ocenia to straż pożarna i Sanepid. - W trakcie kolonii informujmy o wszelkich nieprawidłowościach - radzi Stanisław Szudek.

Niezależnie od zgłoszeń, przez cały okres wakacji placówki będą wyrywkowo weryfikowane przez inspektorów.